Op Pinnenzakelijk.nl vindt u alles over pinnen voor bedrijven. Daarnaast helpen wij u via Pinnenzakelijk.nl graag op weg naar andere websites over pinnen. Pinnenzakelijk.nl is het startpunt voor alle bedrijven die meer willen weten over pinnen.

Pinnenzakelijk.nl is een initiatief van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is een samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van banken, detailhandelsbedrijven, horecabedrijven en tankstations. De Stichting werd opgericht na afsluiting van het Convenant Betalingsverkeer 2005. De Stichting beheert een fonds dat projecten ondersteunt die de veiligheid en efficiency van het betalingsverkeer vergroten. In 2009 is een Nadere Overeenkomst afgesloten tot en met 2013. Op 3 september 2014 is een tweede Nadere Overeenkomst gesloten met afspraken tot en met 2018.

Meer informatie: www.efficientbetalen.nl

Bookmark and Share