Pinnenzakelijk.nl bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid door de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan de Stichting geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen.

Bookmark and Share