Twintig burgemeesters in het land hebben van mei tot en met oktober 2013 beurtelings een week zonder contant geld betaald. De volgende stap was de Zaterdag zonder contanten. Zaterdag 12 oktober 2013 betaalden niet alleen de burgemeesters maar ook hun ambtenaren, B&W-collega’s en raadsleden uitsluitend met pin. Contant geld bleef thuis, alleen de betaalpas ging mee voor alle zaterdagse betalingen.

Burgemeester Annemarie Jorritsma zei namens Almere ‘Ja, graag’ tegen het initiatief. Bekijk de video waarin zij haar eigen ambtenaren en ook al haar ‘contantloze’ collega-burgemeesters opriep om mee te doen. Het initiatief is onderdeel van de Week van de Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ook Minister Opstelten leverde zijn portemonnee voor een week in en riep heel Nederland op zaterdag 12 oktober alle aankopen te pinnen in plaats van contant te betalen.

Door de Zaterdag zonder contanten te ondersteunen en uit te dragen maakten gemeenten burgers en ondernemers bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij het thema veiligheid. De ervaring leert dat juist in de donkere wintermaanden de criminaliteit – en de kans op overvallen – stijgt. Met de actie Zaterdag zonder contanten kan elk individu zijn steentje bijdragen. Door meer te pinnen neemt het gebruik van contant geld verder af, waardoor de veiligheid voor iedereen – ondernemers en consumenten – toeneemt.

Bookmark and Share